Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 29 juni 2016

Info från förskolechef

Kick-Off för all personal inom City Förskolor
Från kl 13.00fredagen den 19/8-16, så ska vi förskolechefer i City samla våra pedagoger för en kick-off inför det nya läsåret, en energikick tillsammans.
För att så många av våra långtidsvikarier även ska kunna vara med på detta så ber vi dig som har möjlighet, hämta ditt/dina barn lite tidigare denna dag! Ni som måste ha tillsyn denna eftermiddag, vill vi anmäler detta till respektive förskolechef, senast fredagen den 8/8-16. Bemanningen på eftermiddagen kommer att bestå av vikarier!
Anmäl till mig på 011-157882

Med vänlig hälsning Lisa Hillding förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar