Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 27 september 2016

Processväggen på Sydväst


    Vi på Sydväst har en processvägg som handlar om
    vårt Norrköping.

    Där sätter vi upp bilder som vi tagit och det är 
    också den väggen som vi kommer att sätta upp
    en del av de bilder som ni tar och skickar till oss.

    Sedan kommer vi även sätta upp de kommentarer
    och information som barnen har om bilderna.
    Vi brainstormar (diskuterar) bilderna tillsammans
    för att ta reda på vad som fångar deras intressen.
    Vad vill de veta mer om och vad betyder bilderna
    för dem. 

    Vi kommer att gå promenader till olika delar
    av Norrköping för att låta dem se mer av vårt Norrköping.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar