Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 15 september 2016

Förutsättningarna på Sydväst

Materialen och hjälpmedlen som vi erbjuder
våra barn på förskolan ska vara lättillgängliga.
Vi har okodat och kodat material som ska
hjälpa barnen och deras fantasi att bli mer levande.

Vi försöker skapa regler som i sin tur skapar bättre
förutsättningar för en lugn och harmoniskt tillvaro i
barngruppen.

Vi delar in barnen i olika "stationer" i de olika rummen
som ska göra det lättare för lek och "arbete"

Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga
individer som ska få möjligheten att
öva och pröva sig fram.

Om någonting är för svårt försöker vi hjälpa
till att inspirera och få barnen att hjälpa varandra.
Barnen har olika förmågor som skapar förutsättningar
för fortsatt lärande i vår barngrupp.

Vi vill ge barnen tid så att de klarar av så mycket
som möjligt själva innan vi kliver in.

Att försöka kommunicera med egna ord,
kroppsspråket och teckenspråk är också
något som vi jobbar med.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar