Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 9 september 2016

Lera

   Denna termin har vi börjat introducera lera för barnen.
   Vi har olika redskap och tekniker som barnen har fått
   jobba sig fram med. Det har också varit träning i uthållighet 
   och förståelse för hur man ska bearbeta leran i arbetet.

   Det har inte handlat om slutresultatet utan mer hur
   barnen ska klara av att jobba med den. 
   Fantasi, kreativitet och glädje har fått vara i fokus.

   I förra veckan var det ett barn som länge har kämpat
   med att orka jobba med leran utan att ge upp direkt,
   som lyckades att göra en avbild i lera av en häftapparat.
   Glädjen och stoltheten var härlig att se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar