Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 6 december 2016

Lucköppningen på Sydväst


      Idag öppnade vi lucka 6. 
      Vi frågade hur den siffran såg ut. 
      Om barnen kunde beskriva siffran 
      för det barnet som skulle öppna luckan.
      
  

      Nr 6 har en cirkel och ett snedstreck, sa 
      en pojke.

      Vi frågade också om barnen kunde utläsa
      och förstå det som står bakom de luckor
      vi öppnar. 

 
       Varför kunde mamma inte se att russinen dansade 
       i skåpet? 
       - Hon fanns inte i köket

      Vem var det som tog tomtarna?
      Vi frågade också vad som de trodde hände
      med dem. 
      
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar