Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 11 maj 2017

Information till alla vårdnadshavare på Flagglinan


   Läget på Flagglinan

   För kännedom:

   Det har blivit nya ändringar bland placeringen
   av personalen på Flagglinans förskola.

   Sydväst:       Jenny är tillbaka på 100%
                        Matilda på 50% en tag till & då har vi Sara
                        som täcker upp med 50% utöver de 50% som
                        hon har idag på sitt utbildningskontrakt.
                        Marie är tillbaka, eftersom hon fick problem med en 
                        arm när hon var på småbarnsavdelningen. 
                        Hon arbetar 100%.
                        
   
   Nordväst:     Jolanta 100%
                       Mervat 100%
                       Chmouni 100%
    
                       På Nordväst så stöttar Isabelle (snart förskollärare) upp
                       de tider hon kan.
      
                       
   Sunnanvind: Dowa på 100%
                       Cassandra har valt att lämna oss för ett annat jobb,
                       då har vi Marwa som jobbar därinne fram till sommaren
                       på 100%.
                       Frida från Nordanvind flyttar över och stöttar upp gruppen.
                       Methilda som går på utbildningskontrakt är där 50%.
         
    Nordanvind:  Wanya 80%
                         Anna 100%
                         Veronica på 50%
                         Zina flyttar ifrån Sydväst för att stötta upp 
                         på Sunnanvind & Nordanvind på 100%
          
                  
                         Nordanvind och Sunnanvind som är 
                         yngrebarnsavdelningar arbetar mycket 
                         tillsammans i grupper ute och inne, och i de
                         olika miljöerna som finns på de båda avdelningarna.


                             
  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar