Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 15 september 2017

Lära varandra

    Efter maten i veckan fick några barn sitta och
    försöka färglägga rutor i olika färger.

    Ett av uppdragen var att försöka hålla sig innanför 
    ramarna. Nästa var att inte ha samma färgnyans
    bredvid varandra.
    Det barnen upptäckte ganska snart var att om
    man inte höll pennan "rätt" så var det ganska svårt
    att hålla sig innanför strecken.

  
    Det som var roligt att se var att när barnen fortsatte
    dagarna efter så hjälpte de varandra med att förklara
    för de "nya" barnen hur man skulle göra.

    - Du måste hålla pennan så här så går det bättre
    - nej inte så, pennan ska ligga på långa fingret.
    - håll med tummen och den här (barnet pekade 
      på pekfingret)
    - Inte samma färg bredvid, lite nära går bra.
    - du kan börja här om du vill eller här ( barnet pekar 
       på pappret)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar