Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 28 september 2017

Lekgrupper på Ugglan


    På Ugglan brukar vi pedagoger efter maten dela in barnen 
    i lekgrupper/lekkonstellationer ute och inne som kan se olika 
    ut från dag till dag. Detta har vi valt att göra för att barnen ska 
    lära känna sina kamrater bättre. Låta barnen få lite ny inspiration 
    och få dem att förstå varandras lekkoder lite bättre som kanske
    kan underlätta deras lek tillsammans.
    
    Vi ville att barnen skulle känna att de kunde vara med alla 
    utan att känna sig för obekväm med att tex. ställa frågan
    - får jag vara med.
    Och därmed också kanske känna sig lite utanför och ledsen.
    
    Ibland hände det att "bästa" kompisen var hemma och då 
    kunde det kanske vara jobbigt eller svårt att vara med eller 
    hitta en annan kamrat att att vara med. Det var en anledning
    till att vi började med olika lekgrupper på eftermiddagarna.

    Vi upplever att det är en annan gruppkänsla i barngruppen
    och att det går lättare för barnen att göra saker med varandra.
    Det är lättare över lag för barn att hitta andra kompisar att 
    leka med när "bästa" kompisen inte är på förskolan.

    Vi märker en skillnad på vår barngrupp nu, då vi upplever
    att barnen ibland väljer olika kompisar att umgås med 
    beroende på vilken aktivitet de väljer att vara i. 
    
    
    

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar