Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 12 oktober 2017

Brandövning på Flagglinan

   
     
       Barn och personal och alla andra som vistades på 
       förskolan fick under förmiddagen idag genomföra 
       en oväntad brandövning.
       
       Personal tvingas handla snabbt och följa de rutiner
       som finns när brand bryter ut, eller när ett brandlarm 
       sätter igång på Flagglinan, eller någonstans i huset.
      
       Barn och personal fick snabbt lämna de aktiviteter 
       som pågick och istället tog våra brandrutinerna över.
       I en samlad trupp "avdelningsvis" tog sig alla ut från
       förskolans lokaler och gård, för att senare återsamlas 
       på fotbollsplanen utanför. Där skedde ett upprop av 
       barnen, som redan då stod grupperade avdelningsvis.

       Vi kan bara anta att några barn väl hemma eller på vägen 
       hem från förskolan berättade om den händelsen.
       Kanske delade med sig av sina tankar och funderingar 
       om hur de upplevde/kände det. 


       Vi känner att det är viktigt att barnen får lära sig genom
       att öva på de rutiner vi har när ett "hot" uppstår. 
       Det gör att när det sker så måste vi handla mycket snabbt. 
       Det innebär i det här fallet att alla måste lämna Flagglinans
       lokaler omedelbart, och att vi inte kan ta hänsyn till varken
       årstid eller väder. Vi aldrig kan veta när det händer på riktigt. 

       Vi hoppas och tror att ni har förståelse för det, då det är era 
       barns liv som står på spel. 
       Att kläder blir blöta eller smutsiga är tyvärr ett måste. 
       Det kommer aldrig finnas tid till att klä sig efter väder utan 
       vårt uppdrag är att så fort som möjligt ta sig ut tillsammans.
       
       Om barnen inte lär sig "rätt" under en övning så kan det få 
       katastrofala följder när det verkligen händer på riktigt.

       Kläder och andra personliga delar går troligtvis på att ersätta 
       men aldrig era barn.
    
       Har ni några frågor och funderingar kring detta är det 
       bara att prata med personal på deras avdelning.
      

       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar