Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

måndag 2 oktober 2017

Det kompetenta barnet

   
     Vi pratar ofta om det kompetenta barnet. Och vikten
     av att vara tillåtande. Attl låta barnen öva och pröva
     sig fram eller ta hjälp av kompisarna är ett sätt för
     barnen att utvecklas och växa som person.

     Vi skapar lärmiljöerna där tanken är att materialet ska
     vara lätttillgängligt och tillåtande och utmanande.

     Vi är medforskande pedagoger som ska uppmuntra
     barnen till att söka kunskap och tillsammans också
     lära dem hur man kan ta hjälp av varandra. 
     
     Barn kan om vi bara ger dem rätta förutsättningar,
     beroende på var de befinner sig i sin utveckling.
     Vårt synsätt och förhållningssätt lägger grunden
     för hur vi förhåller oss och tänker kring våra barn.

     Barnen sitter inne med olika kunskaper och färdigheter,
     så när man sitter i te.x en grupp och diskuterar så är 
     vi närvarande pedagoger som stöttar barnen till att 
     våga föra den informationen vidare.

     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar