Flagglinans förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 53 i centrala Norrköping. Flagglinan ligger integrerad i ett bostadsområde och har två gårdar anslutna till avdelningarna.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 29 september 2017

Dukvärdar

      Sedan 2 veckor tillbaka har vi på
      Ugglan infört dukvärdar.
      Vilka som dukar kan ni se på vår
      informationstavla i entrén på Ugglan.
      Där kan också läsa matsedeln för
      veckan.
      
      Tidigare har barnen fått turas om att
      presentera dagen lunch för varandra
      på samlingen innan maten.

      Nu får barnen även delta i dukningen
      då barnen får möjligheten att räkna 
      antal beroende på hur många som
      ska äta. De får och lära sig vad som
      behövs och var det heter när själva
      dukningen sker tillsammans med 
      en pedagog.

      🍽 🥛🥄

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar